NPR!

6a01b7c82cd82f970b0263e956775c200b

Pozor na riziko převodních cen u okrajových činností

Ztrátová okrajová činnost může být z pohledu převodních cen posuzována společně s hlavní ziskovou činností pouze v případě, že jsou obě činnosti ekonomicky svázané. Současně...

Celý článek

OECD vydala pokyn k finančním transakcím 

Dne 11. 2. 2020 vydala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. OECD) konečnou verzi pokynu k finančním transakcím (angl. Transfer Pricing Guidance on Financial...

Celý článek

Finanční správa vydala Pokyn D-34 (a také český překlad OECD TP Směrnice)

GFŘ dnes vydalo Pokyn D-34, který nahrazuje Pokyn D-332 k uplatňování standardů převodních cen. Pokyn mimo jiné pojednává o funkčních a rizikových profilech společností, benchmark...

Celý článek

Finanční správa vydala pokyn D-32

Finanční správa vydala pokyn D-32, který se oproti nahrazenému pokynu D-333 vztahuje mimo jiné i k závaznému posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z...

Celý článek