PEM!

6a01b7c82cd82f970b025d9b3362fb200c

Investiční pobídky – rozumíte podmínce zachování majetku správně?

Nejvyšší správní soud se zabýval problematikou podmínky zachování majetku podle § 6a odst. 2 zákona o investičních pobídkách (dále jen „ZIP“), kdy je příjemce investiční...

Celý článek

Novela zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, byla schválena s účinností od 6. září 2019

Co přináší novela? Od 6. září 2019 je zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách (dále jen „Zákon o IP“), doplňován nařízením vlády, které bylo...

Celý článek

Jak si stojí očekávaná novela zákona o investičních pobídkách?

Dne 25. ledna 2019 prošla novela zákona o investičních pobídkách (dále jen „Zákon o IP“) prvním čtením v Poslanecké sněmovně České republiky. Zákon o IP...

Celý článek