Právo

6a01b7c82cd82f970b026bdeb3e3f9200c

Regulation on digital operational resilience for the financial sector (DORA) – Part I: Future cybersecurity obligations

The financial sector is a key part of the European economy. It is an industry that has relied almost exclusively on information and communication technology...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be4322b20200d

Na daňové přiznání bude více času, podáte-li ho on-line

Daňový řád od ledna 2021 mění koncepci prodlužování lhůt pro podávání daňových přiznání. Základní tříměsíční lhůta bude automaticky prodloužena na čtyři měsíce, pokud bude přiznání...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeb320db200c

Prodloužení časového testu pro osvobozený prodej některých nemovitostí

K uplatnění osvobození od daně z příjmů v případě prodeje vybraných nemovitých věcí, například rekreačních staveb či lesů, bude nově nutné splnit časový test 10...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be43225d7200d

Změny ve vyplácení zisku

Novela Zákona o obchodních korporacích (ZOK) mění pravidla pro vyplácení zisku. Zisk a jiné vlastní zdroje podle účetní závěrky lze rozdělit do konce účetního období...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be430df22200d

Nový institut: Sdílené pracovní místo

Pro zvýšení flexibility pracovního poměru, zejména z pohledu zaměstnance, byl novelou zákoníku práce zaveden nový institut tzv. sdíleného pracovního místa. Jeho úprava v zákoníku práce...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be430de99200d

Dovolená se nově počítá na hodiny

Novela zákoníku práce mění způsob, jakým se počítá nárok na dovolenou a její čerpání. Volno, na které vznikne nárok v roce 2021, bude nově čerpáno...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be42f303e200d

Návrh nařízení o digitálních službách

Návrh Nařízení o digitálních službách (Digital Services Act neboli „DSA“) představuje vedle nařízení o digitálních trzích („DMA“, článek viz zde) jednu ze složek evropské digitální...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdeaee480200c

Návrh nařízení o digitálních trzích - digitální platformy čekají nová pravidla

Evropská komise, v rámci evropské digitální strategie „Shaping Europe´s Digital Future”, představila návrh Nařízení o digitálních trzích (Digital Markets Act neboli „DMA“). Společně s Nařízením...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be42a7b73200d

Jan Musil se stává novým partnerem českého PwC

Tým partnerů české kanceláře PwC se od ledna rozroste o Jana Musila. Zkušený auditor působící v PwC už osmnáct let se podílel na vytvoření více...

Celý článek