Právo

6a01b7c82cd82f970b026bdeaee480200c

Návrh nařízení o digitálních trzích - digitální platformy čekají nová pravidla

Evropská komise, v rámci evropské digitální strategie „Shaping Europe´s Digital Future”, představila návrh Nařízení o digitálních trzích (Digital Markets Act neboli „DMA“). Společně s Nařízením...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be42a7b73200d

Jan Musil se stává novým partnerem českého PwC

Tým partnerů české kanceláře PwC se od ledna rozroste o Jana Musila. Zkušený auditor působící v PwC už osmnáct let se podílel na vytvoření více...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be41f16bf200d

Hrozí zánik funkce korporací v orgánech jiných korporací

Novelou zákona o obchodních korporacích jsou s účinností od 1. ledna 2021 zpřísněny podmínky pro situace, kdy je členem orgánu právnické osoby jiná právnická osoba....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e96ea347200b

Novela má ukončit výkladové problémy při valných hromadách

Novela zákona o obchodních korporacích se týká i působnosti valné hromady kapitálové společnosti. Cílem novely je odstranit výkladové problémy (nepřesná terminologie či matoucí duplicitní úprava),...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bde9bae28200c

Protest společníka na valné hromadě bude nutné dostatečně odůvodnit

Na základě novely zákona o obchodních korporací zaznamenává změnu i protest společníka na valné hromadě a s tím případně související neplatnost usnesení valné hromady. Na...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bde995e4e200c

Šestero elektronického jednání aneb není to tak složité

Společnosti řeší stále víc agendy na dálku, elektronicky, digitálně. Taková komunikace je rychlá a pohodlná, ale je s ní spojena i problematika elektronického právního jednání...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bde94fd3b200c

Německý soud „zmírňuje“ kritéria pro sdílení (nesmazání) internetového obsahu

Rozhodnutím ze dne 16. června 2020 rozhodl Vrchní zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem („Soud“), že fotografie přístupná na internetu, pro jejíž zobrazení musí uživatelé...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bde91bcbf200c

Prověřování zahraničních investic projednává Sněmovna

Poslanecká sněmovna projednává vládní návrh zákona o prověřování zahraničních investic. Ten je reakcí na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 ze dne 19. března...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026be40fd4dc200d

Evropský inspektor ochrany údajů varuje před nasazováním umělé inteligence

Evropský inspektor ochrany údajů včera publikoval shrnující příspěvek “Artificial Intelligence, data and our values – on the path to the EU’s digital future”. V něm...

Celý článek