Clo

6a01b7c82cd82f970b02af14ae95db200b

Jste připraveni na uhlíkové clo?

Evropská Rada těsně před Vánocemi odložila plánovanou účinnost Nařízení o mechanismu CBAM, neboli tzv. uhlíkovém cle. Původně měly nové povinnosti platit již od 1. ledna...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02af148ba48d200c

Nová verze kombinované nomenklatury pro rok 2023

Na konci října 2022 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna nová verze kombinované nomenklatury (KN) neboli celního sazebníku pro rok 2023, která je platná...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0278804c880d200d

Hliník ve světle opatření EU

Hliník je chemicky odolný, lehký a dobře vodivý kov, který se používá v elektrotechnice, leteckém a automobilovém průmyslu, stavebnictví a v mnoha dalších průmyslových odvětvích....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0263e99709bf200b

Povinnosti spojené s uváděním chemických látek na trh v EU

Od počátku roku 2021 mají výrobci, dovozci a v některých případech i distributoři vybraných chemických látek a výrobků s jejich obsahem nové povinnosti dané evropskou...

Celý článek