MAD!

6a01b7c82cd82f970b02a308db0b25200c

Konec jednorázových příborů a nová povinnost reportovat

Od října 2022 dojde s největší pravděpodobností k zákazu distribuce jednorázových nádob na potraviny a nápoje z expandovaného polystyrenu, vatových tyčinek, příborů, talířů, brček, tyčinek...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e154bcda200b

Limit plátcovství na DPH se zvýší na 2 mil. korun

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh na změnu zákona o DPH, která má být účinná od 1. ledna 2023. Hlavní navrhovanou změnou je zvýšení limitu ročního...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02788076c7ab200d

Uplatňování DPH u zpětných finančních leasingů

Finanční správa potvrdila závěry Koordinačního výboru týkající se uplatňování DPH u zpětného finančního leasingu v návaznosti na evropský rozsudek C-201/18 Mydibel. V projednaném příspěvku souhlasí,...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e148cacb200b

Elektronická evidence tržeb se zřejmě stane historií

Vláda na svém zasedání schválila návrh na zrušení celého systému elektronické evidence tržeb, a to s účinností od 1. ledna 2023. Nyní budou o návrhu...

Celý článek

Finanční správa upravila sdělení v souvislosti s dary na Ukrajinu

Původně zveřejněná a následně stažená informace týkající se shrnutí daňových úlev v souvislosti s válkou na Ukrajině byla nahrazena v pondělí 7. března novou verzí,...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0278806ec067200d

Shrnutí daňových úlev v souvislosti s válkou na Ukrajině

Finanční správa vydala souhrnné informace*, jak postupovat z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty v případě poskytování finančních i nefinančních darů v...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0278806bd84f200d

Zůstanou "staré" daňové informační schránky v provozu i po 1. 3. 2022?

Komora daňových poradců se obrátila na ministra financí Zbyňka Stanjuru a místopředsedu vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše se žádostí o posun data, ke kterému má...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02788069d96c200d

Označování a hlášení chemických látek - novinky

Evropská chemická agentura přidala na kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) v lednu další čtyři substance, jejich přesnou identifikaci a oblasti použití naleznete na...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02788065cc22200d

Změna pravidel pro určení sazby DPH u zdravotnických prostředků

S účinností od 1. ledna 2022 došlo ke změnám v příloze č. 3 zákona o DPH vymezující kategorie zboží, u kterého se uplatňuje 15% sazba...

Celý článek