news

6a01b7c82cd82f970b02af1c992cc8200d

Nový cenový předpis a jeho dopady na nastavení distribučních modelů a převodních cen

Dne 1. ledna 2023 nabyl účinnosti nový cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 2/2023/OLZP ze dne 30. listopadu 2022 o regulaci cen léčivých přípravků a potravin...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02af148ddaa1200c

Novelizace energetického zákona a stavebního zákona

,

Výstavba obnovitelných zdrojů by měla letos akcelerovat. Tomu pomohou i aktuální změny energetické regulace, zejm. novelizace energetického zákona a stavebního zákona. Od letošního roku již...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02af1c989b57200d

Směrnice o minimálních požadavcích na ekonomickou aktivitu schválena Evropským parlamentem

Evropský parlament na svém zasedání dne 17.ledna 2023 schválil směrnici, která stanovuje pravidla pro předcházení zneužívání krycích subjektů pro daňové účely (též známá pod označením...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02af1c98690b200d

Increase in the level of regional support for selected regions

On 6 January 2023, the European Commission approved an amendment to Czechia's map for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02af1c9868f9200d

Navýšení míry regionální podpory pro vybrané kraje

Evropská komise dne 6.1.2023 schválila změnu mapy regionální podpory pro Českou republiku pro období od 1.1.2022 do 31.12.2027. Změna umožnila navýšení intenzity regionální podpory ve...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02af14ae95db200b

Jste připraveni na uhlíkové clo?

Evropská Rada těsně před Vánocemi odložila plánovanou účinnost Nařízení o mechanismu CBAM, neboli tzv. uhlíkovém cle. Původně měly nové povinnosti platit již od 1. ledna...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02af14ae093a200b

Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

Dne 12. ledna 2023 vstupuje v platnost evropské nařízení 2022/2560 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh, které do budoucna výrazně ovlivní zahraniční investice do EU....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02af148c6e31200c

Nový Pokyn D-59 aktualizuje stávající Pokyn D-22

Generální finanční ředitelství zveřejnilo nový Pokyn č. D-59 („Pokyn D-59“), k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02af148ba48d200c

Nová verze kombinované nomenklatury pro rok 2023

Na konci října 2022 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna nová verze kombinované nomenklatury (KN) neboli celního sazebníku pro rok 2023, která je platná...

Celý článek