Daně

6a01b7c82cd82f970b02942fad4b0d200c

Návrh směrnice na daňový odpočet pomyslného úroku při financování z vlastního kapitálu

V první polovině května Evropská komise zveřejnila návrh směrnice pro daňové zvýhodnění při financování společnosti prostřednictvím vlastního kapitálu (debt-equity bias reduction allowance - DEBRA). Důvodem...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e154bcda200b

Limit plátcovství na DPH se zvýší na 2 mil. korun

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh na změnu zákona o DPH, která má být účinná od 1. ledna 2023. Hlavní navrhovanou změnou je zvýšení limitu ročního...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e152c119200b

Je podle soudu bitcoin pro účely daně z příjmů cizí měna?

Krajský soud v Brně v rozsudku č. j. 30 Af 29/2020 – 48 rozhodl, že prodej bitcoinu za českou měnu nelze osvobodit na základě §...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02788076c7ab200d

Uplatňování DPH u zpětných finančních leasingů

Finanční správa potvrdila závěry Koordinačního výboru týkající se uplatňování DPH u zpětného finančního leasingu v návaznosti na evropský rozsudek C-201/18 Mydibel. V projednaném příspěvku souhlasí,...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e14ae021200b

Research & development tax allowance – still one of the most popular subjects for tax audits

The research and development (“R&D”) allowance is a tax allowance that can reduce an organization’s corporate income tax base. R&D activity differs from other common...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02942f9ffa26200c

Odpočet na výzkum a vývoj – stále patří k „topkám“ na seznamu daňových kontrol

Mezi položky odčitatelné od základu daně z příjmu právnických osob patří i odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Výzkum a vývoj se od ostatních činností...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e148cacb200b

Elektronická evidence tržeb se zřejmě stane historií

Vláda na svém zasedání schválila návrh na zrušení celého systému elektronické evidence tržeb, a to s účinností od 1. ledna 2023. Nyní budou o návrhu...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e148a7a0200b

MF navrhuje novelu zákona o dani z příjmů v souvislosti s pomocí Ukrajině

Vláda dnes projedná novelu zákona o daních z příjmů vztahující se k podpoře Ukrajiny. Cílem této novely je podpořit dobročinnost, kterou Češi poskytují Ukrajině v...

Celý článek

Finanční správa upravila sdělení v souvislosti s dary na Ukrajinu

Původně zveřejněná a následně stažená informace týkající se shrnutí daňových úlev v souvislosti s válkou na Ukrajině byla nahrazena v pondělí 7. března novou verzí,...

Celý článek