Daně

6a01b7c82cd82f970b026bdefa7e18200c

Prominutí DPH u dodání plynu a elektřiny

V důsledku prudkého nárůstu cen plynu a elektřiny v posledních měsících rozhodlo Ministerstvo financí o prominutí DPH na dodání těchto komodit, včetně přijatých záloh na...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02788051f7e7200d

Respirátory bez DPH do konce roku 2021

MF opětovně prodloužilo, tentokrát do 31. prosince 2021, prominutí DPH u dodání respirátorů včetně pořízení z jiného členského státu EU a dovozu ze třetích zemí....

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0278804decbf200d

Zvýšení stropu na pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2022

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2022 se opět zvyšuje a bude činit 1 867 728 Kč. Sazba pojistného zůstává...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdef54aea200c

E-commerce novela DPH dnes nabývá účinnosti

Dnes 1. října 2021 nabyla účinnosti novela DPH o tzv. „e-commerce“, která obsahuje především následující změny: zdaňování u zasílání zboží (nově tzv. prodej zboží na...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e1245ad9200b

Zjednodušené hlášení Intrastat

Největší novinkou od 1.ledna 2022 ve vykazování Intrastatu je bezesporu tzv. zjednodušené hlášení. Jedná se o možnost vykazovat údaje Intrastatu pouze jedenkrát za rok, a...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0282e1218678200b

Výběr DPH u zásilek s nízkou hodnotou se očekává od října 2021

Poslanecká sněmovna schválila 14. září novelu zákona o DPH, dle které bude nově vybírána DPH i u zásilek s nízkou hodnotou (tedy do 22 EUR),...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b026bdef068d8200c

Změny ve vykazování hlášení Intrastat k 1. lednu 2022

Dnes vyšlo ve Sbírce zákonů ČR Nařízení vlády týkající se změn ve vykazování hlášení Intrastat. Jednou z hlavních změn je rozšíření vykazovaných údajů pro dodání...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b0278804110cc200d

GFŘ zveřejnilo český překlad pokynů k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

GFŘ zveřejnilo neoficiální český překlad Pokynů k převodním cenám v oblasti finančních transakcí, kterými OECD v únoru 2020 aktualizovala Směrnici OECD o převodních cenách a...

Celý článek
6a01b7c82cd82f970b02788038228f200d

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Pro zdaňovací období roku 2021 dojde ke změnám ve výši daňového zvýhodnění na vyživované děti. Zvýšení se týká druhého, třetího a dalších dětí, částka 19...

Celý článek